Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 1 2014

Tema: Kristna i Mellanöstern


Ledarskribent:
Gud är större – Av Ulla-Stina Rask

Om temat:

Mellanösterns enda kvinnliga pastor, intervju med Rola Sleiman av Görels Byström Janarv

En närvarande och stark röst i samhället, intervju med Carin Gardbring av Annika Damirjian

Kristna attackeras i skuggan av kriget, intervju med Vianka Khamis Jenan av Annika Damirjian


Övrigt innehåll:

Kvinnor får betala det högsta priset, intervju med Chassia Chomsky av Ragnhild Greek

Konflikten i Mellanöstern – hur påverkas de kristna? Intervju med Nisreen Morqus av Ragnhild Greek

I skuggan av muren – en reseberättelse från Betlehem av Frida Nygård

Strömmar i öknen - Bibelstudium från Egypten, Världsböndagen 2014

ELSAs bokhylla:

Till minne av Brita Werkström av Hanna Stenström

Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda – tacktal av årets pristagare Martin Smedjeback

Nordiskt forum 2014 i Malmö 12-15 juni

Inbjudan till årsmöte 25-27 april 2014 i Södertälje

* * *

ELSAs bokhylla:

The Friendship of Women av Joan Chittister, recenserad av Else-Britt Löfdahl
Sigridiana av Carl-Göran Ekerwald, recenserad av Annika Damirjian

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)