Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 3 2014

Tema: Kristna i Asien


Ledarskribent:

Förföljda kristna i Asien – och världen,
av Annika Damirjian

Om temat:

Hoppet lever bland kristna kvinnor i Asien, intervju med Corazon Reyes från Filippinerna, ledare för Minsta myntets gemenskap, av Ragni Lantz

Världens snabbast växande kyrka finns i Kina, av Birgitta Larsson

Burma – ett land på väg till demokrati, av Agneta Magnusson

Övrigt innehåll:

”Lära av varandra – leva tillsammans”, rapport från Världsböndagens Europakonferens 11-17 juni i Salzburg, Österrike, av Karin Öhagen och Marita Wahlström

Margit Sahlin-symposiet i Uppsala 6 maj 2014, av Hanna Stenström

Rapport från Nordiskt forum i Malmö 12-15 juni, av Ragnhild Greek

Till minne av Catharina Stenqvist, av Hanna Stenström

Till minne av Elisabeth Djurle Olander, av Mona Westerlund Lindberg

En kvinna i den pågående Reformationen, fiktiv intervju med Elsa Cedergren, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds initiativtagare, av och med Madeleine Dahl

”Kom till Sykars brunn, så ses vi där.” Rapport från Världens möte i Karlstad av Hilda Lind

Kyrkornas globala vecka – Torsdagar i svart

Att vara kvinna i Sverige idag, föredrag och samtal med Alexandra Pascalidou i Södertälje


ELSAs bokhylla:

Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson recenseras av Anette Grinde

Stairway to Heaven – en andlig resa av Syster Sofie O.P. recenseras av Else-Britt Löfdahl

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)