Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 3 2015

Tema: Den världsvida kyrkan


Ledarskribent:

Systerskap i världsvid gemenskap.
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Om temat:

Den världsvida kyrkan – ett samtal med Hilda Lind, av Ragnhild Greek

Gåvor till brödbrytelsens bord, rapport från katolska konferensen ”Kvinnor i kyrkan”
april 2015,
av Sr Madeleine Fredell OP

Inflytelserika kvinnor och kulturpersonligheter
från Nya Zeeland,
av Ragnhild Greek

Fakta om kristen tro i Oceanien

Övrigt innehåll:

Hur känns det att vara riksfeminist? Intervju med Inger Lise Olsen, genushandläggare på Svenska kyrkan, av Annika Damirjian

Baltic Sea Neighborhood Meeting, ”In Deeper Waters”, EFECW i Finland,

av Birgitta Thörn och Walla Carlsson

Nordisk kvinnokonferens, Kristen & kvinna, på Sjöviks folkhögskola, intervju med Karin Nordin, av Annika Damirjian

Minnesord över professor Luise Schottrof, Tyskland, av Hanna Stenström

ELSAs bokhylla

”Den goda viljan” av Catarina Lundström recenseras av Birgitta Larsson

”Tiga kan jag inte – Alma och armenierna” av Janne Carlsson recenseras av Annika Damirjian

”De förklädda flickorna i Kabul” av Jenny Nordgren recenseras av Anette Grinde

”Sinnlighetens närvaro – Luther mellan kroppskultur och kroppsförakt”
av Elisabeth Gerle recenseras av Else-Britt Löfdahl

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).




* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)