Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 2 2015

Tema: Kristna i Nordamerika


Ledarskribent:

Kyrkorna och frihetskampen i USA,
av Ragni Lantz, journalist och ordförande för Världsböndagskommittén i Sverige

Om temat:

Kvinnan och kyrkan i USA – ur ett svenskt perspektiv, intervju med Elisabeth Gerle,
av Else-Britt Löfdahl

Fråga djuren, de kan lära dig!
, om Sr Elizabeth Johnson, professor i systematisk teologi, och hennes senaste bok ”Ask the Beasts”, av Sr Madeleine Fredell

Kristna i Kanada, intervju med Anna-Tora Martin, av Annika Damirjian

Fakta om kristen tro i Nordamerika

Övrigt innehåll:

Om Världsböndagen 2015, av Ragni Lantz

Dags att sluta slamra med porslinet!, rapport från årskonferensen, av Annika Damirjian

ELSAs bokhylla

Älskade Astrid, boken ”Denna dag, ett liv” av Jens Andersen recenseras av Ragnhild Greek

Om hedersvåld, boken ”Abbas hjärta – Berättelsen om pojken som blev hedersmördad”, av Sigrid Edsenius recenseras av Anette Grinde

En sommar i Kanada, boken ”Kanada” av Richard Ford, recenseras av Ragnhild Greek

Biffen, bilen, bostaden – och banken!, från Kyrkornas globala veckas inspirationsdag, av Annika Damirjian

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)