Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 4 2016

Tema: På spaning efter en ny människosyn


Ledare:

Rise like a Phoenix,

av Ewa Lindqvist-Hotz

Övrigt

Leran blev hennes språk,
av Cristina Karlstam


Födda att representera Gud,

av Sr Madeleine Fredell OP

May she rise in glory! Minnesord över Kari Elisabeth Børresen (1932-2016),
av Hanna Stenström

Världsböndagen 2017: Rättvisetema från Filippinerna

Recensioner

Ickevåldets vägar – Fred i terrorns tid
Tro & Liv skriftserie, Marcus fšrlag
Fšrfattare: Joel Halldorf, Bitte Hammargren, Isak Svensson, Sofia Walan.
Recension av Ragnhild Greek.

Jag vill också vara en ängel. Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning.
Linda Vikdahl, Artos, 2015
Recension av Turid Apelgårdh

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA?

I och med nummer 1/2017 av ELSA kommer e-post-baserat nyhetsbrev, ELSA:s nyhetsbrev, att skickas ut till både till SEK:s medlemmar och andra som önskar. Nyhetsbrevet innehåller ELSA-texter som inte är av medlemsintern karaktär. Önskar du ELSA:s nyhetsbrev? Skicka ett mejl till ewa.lindqvist.hotz@ekuc.se så kommer du med på sändlistan!

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Ewa Lindqvist-Hotz (Svenska kyrkan), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), Hanna Stenström (Svenska kyrkan), Jenny Karlsson (Svenska kyrkan).
Ansvarig utgivare: Carin Gardbring.
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)