Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 4 2014

Tema: Kristna i Europa


Ledarskribent:

Tron lever sitt eget liv – även i EU, av Suzanne Jenner, Ekumeniska EU -kontoret

Om temat:

Kyrkorna är en andlig fristad att hämta kraft ur, intervju med Ulla Gudmundson, av Annika Damirjian

Rapport från EFECWs generalkonferens i Grekland, av Else-Britt Löfdahl

Att resa sig och gå vidare, rapport från IKETHs konferens i Sarajevo, av Hanna Holmlund

Intervjuer med de tre stewards från Sverige
på EFECWs konferens i Grekland

Övrigt innehåll:

Om Världsböndagen 2015, av Ragni Lantz

Alexandras väg till Sverige, Alexandra Pascalidou på besök i Södertälje,
av Annika Damirjian

Nordens kvinnliga biskopar, från Nordiskt forum 2014, av Else-Britt Löfdahl

ELSAs bokhylla:

Tove Jansson – förkunnare i ord, bild och liv, av Sr Madeleine Fredell OP

Feminism enligt Lantz, ”Det elfte budet” av Annika Lantz, recenserad av Susanne Rodmar

Om farmor och mormor fick berätta, ”För inte så länge sedan” av Lillemor O. Montmar, recenserad av Rachel Norborg- Jerkeby

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)