Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 3 2016

Tema: Det relativa människovärdet


Ledarskribent:

Det relativa människovärdet,

av Annika Damirjan

Om temat:

Fortsatt debatt om surrogatmödraskap,

av Else-Britt Löfdahl

Övrigt

Kortnytt och tack till Annika Damirjan

Nytt perspektiv på gamla berättelser, Guds och människors beteenden,
av Sr Madeleine Fredell OP

”Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström”. Rapport från konferensen för de nationella koordinatorerna inom EFECW. Av Sofia Strinnholm

Konferens på Island med visdom, växt, vandring – och värme. Av Ragni Lantz

Söndag i Jerusalem, kristenhetens vilodag, av Anette Grinde

Saknaden efter Hilda Lind är mycket stor, av Birgitta Larsson

Nytt från Världsböndagen

Välkommen till Ewa Lindqvist Hotz, SEKs nya generalsekreterare

ELSAs bokhylla

"Tänkande är en sport endast för orädda". Recension av Ebba Witt-Brattström: Kulturmannen, av Sr Madeleine Fredell OP

Om kvinnor i Jerusalem. Recension av Anne Sörman: Until the Rain – Conversations with Christian Palestinian Women, av Ann-Sofie Lasell

Innerlig och varm skildring om två små flickor. Recension av Elena Ferrante: Min fantastiska väninna, av Ragnhild Greek

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)