Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 1 2016

Tema: Om människovärde i vår tid


Ledarskribent:

Varför är det så många som hatar?
Annika Damirjian, generalsekreterare Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Om temat:

Vad är då en människa?
Av Sr Madeleine
Fredell OP

Katolska kvinnor talar med många röster. Om boken Catholic Women Speak, av Ulla Gudmundsson

Kvinnor, tro och utveckling, av Margareta Grape

Deras mod gav oss frihet, recension av filmen Suffragette, av Annika Damirjian

Kvinnans plats i församlingen, om boken Ester – för ett hållbart ledarskap, av Annika Damirjian

Övrigt innehåll:

Ta emot barnen – ta emot mig! Världsböndagen 2016, bibelstudium

Inbjudan till årsmöte 2016

ELSAs bokhylla

Poetisk realist, Svetlana Aleksijevitj, nobelpristagare i litteratur 2015, av Ragnhild Greek

Den sårade divan, bokrecension av boken av Katrin Åmell OP

Ni inger dessa människor hopp, bokrecension av Anette Grinde

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)