Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 4 2015

Tema: 80 år i kvinnors tjänst


Ledarskribent:

En kristen kvinnofront i tidens virrvarr,
Madeleine Dahl, präst i Svenska kyrkan, arbetar just nu i Engelska kyrkan i London

Om temat:

80 år för fred och frihet, en intervju med Birgitta Lorentzi, av Annika Damirjian

Hyllningstal vid Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds 80-årsfirande,
av Helen Friberg

Min väg till engagemang för ”kvinnofrågan”, korta intervjuer med fem kvinnor från olika samfund

Övrigt innehåll:

Kuba och barnen i fokus, Världsböndagen 2016, av Ragni Lantz

Min vecka i kloster, Pop-up monastery, av Sofia Strinnholm

Kloster Mariensee, av Else-Britt Löfdahl

15 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325,
av Ragnhild Greek

Ja för framtiden! Rapport från framtidskonferens med Kvinnor i Svenska kyrkan, av Carin Gardbring

ELSAs bokhylla

En titt i historiens backspegel, ”Stå i Bredd – 70-talets kvinnor män och litteratur, av Ebba Witt-Brattström, recenseras av Annika Damirjian

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)