Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 2 2014

Tema: Kristna i Afrika


Ledarskribent:
Agnes Aboum av Birgitta Larsson

Om temat:

Kvinnor i Kongo gör freden möjlig, intervju
med Christer Daelander av Annika Damirjian

Vi måste smutsa ner händerna för att upprätta mäsklig värdighet av Sr Madeleine Fredell, om Katolska kyrkan i Afrika

”Mama Barbro – lärare, missionär och politiker”
av Ragnhild Greek, om Barbro Johansson i Tanzania

Övrigt innehåll:

Inspirerande böndag kring ”Strömmar i öknen” – rapporter från olika platser i Sverige, sammanställda av Ragni Lantz

Kvinnor på gränsen till fredsutbrott av Margareta Ingelstam

Till minne av Elisabeth Djurle Olander av Eva Brunne

Rapport från SEK:s årsmöte i Södertälje, av Annika Damirjian

Jönköpings kyrkklockor visar vägen, om Kyrkornas globala vecka, av Annika Damirjian

Nordiskt forum 2014 i Malmö 12-15 juni – Kvinnor och kyrkor i Norden, Visioner för framtiden – erfarenheter från historien


ELSAs bokhylla:

”Denis Mukwege - En levnadsberättelse” av Berthil Åkerlund, recenserad av Barbro Daelander

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)