Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Om ELSA

Elsa vill spegla läget inom kyrkor och samhälle ur kvinnoperspektiv.
Läs mer>>

 

ELSA
Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Senaste numret: Nr 1 2015

Tema: Kristna i Sydamerika


Ledarskribent:

Människor bär hoppet,
Carin Gardbring, ordförande Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, missionär utsänd
av Svenska kyrkan till Peru för ekumeniskt arbete 1986–1995

Om temat:

Kristna i Latinamerika, intervju med Carin Zetterlund, som arbetar på Sida, på enheten för demokrati och mänskliga rättigheter, av Annika Damirjian

Franciscus och kvinnorna,
av Ulla Gudmundson
Ivone Gebera, brasiliansk förespråkare för ekofeminism, av Sr Madeleine Fredell OP

Tro blir till kraft och inspiration för människorättsförsvarare, av Sara Svensson, styrelseledamot och fd fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen

Övrigt innehåll:

”Förstår ni vad jag har gjort för er?”, bibelstudium från Världsböndagen 2015

Guds hus i Fisksätra,
av Ragnhild Greek

På god fot med Gud – en förmiddag om kroppslighet och andlighet, rapport från det ekumeniska kvinnorådet i Lund, av Karin Boberg och Else­Britt Löfdahl

Plats för skapande växer fram i Betlehem, ur en rapport skriven av Maha Khamis Abughannam

Tvätta varandras fötter – tjäna utan att utplåna sig själv, inbjudan till årskonferens 2015

ELSAs bokhylla/filmrecensioner

Ida, av Pawel Pawlikowski, 2014, recenserad av Ingela Hallström von Melen

En duva satt på en gren och funderade över tillvaron, av Roy Andersson, 2014, recenserad av Anette Grinde

* * *

Vill du läsa hela numret av ELSA? Kontakta SEK för en prenumeration. Det kostar 100 kr per år för fyra nummer.

Mer om ELSA

SEKs medlemstidning har fått namnet ELSA efter organisationens grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte. Hon bildade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det som 1958 blev Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. Hon var SEKs första ordförande och avled 1996, 103 år gammal.

ELSA utkommer fyra gånger per år och speglar kyrka och samhälle ur kvinnors perpektiv; deltar i aktuella debatter, presenterar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.

Redaktionskommittén består av Annika Damirjian (Svenska Baptistsamfundet), redaktör, Sr Madeleine Fredell OP (Katolska kyrkan), Ragnhild Greek (Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan), och Hanna Stenström (Svenska kyrkan).
* * *

Rapport från Ekumeniska Kvinnoårtiondet
"Kyrkor i solidaritet med kvinnor"
1988–1998

Materialet är producerat av Sveriges Kristna Råd och översatt av Ragnhild Greek 1997.

Rapporten innehåller:

• Rapport från besök i medlemskyrkor 1994– 96 av Kyrkornas Världsråds besöks-grupper (pdf)

• Rapport från Kyrkornas Världsråds besöksgrupp i Sverige (pdf)