Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

 

 

Internationellt samarbete
mellan kvinnor

SEK samarbetar med kvinnor på lokal, nationell och internationell nivå. När det gäller det internationella samarbetet sker det i första hand genom följande organisationer:

Nordisk Ekumenisk KvinnoKommitté, NEKK

NEKK är ett nätverk inom Ekumenisk i Norden (EIN, ett projekt inom Sveriges Kristna Råd). Till NEKK har de fem lutherska kyrkorna i Norden inbjudits att utse var sin representant och likaså de nationella ekumeniska råden. NEKK ordnar konferenser och seminarier för kvinnor från hela Norden.

Ecumenical Forum of European Christian Women

SEK är medlem i Ecumenical Forum of European Christian Women som verkar för att stärka kontakten mellan kristna kvinnor i hela Europa, från både ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkor.

EFECW, också kallat Forum för enkelhetens skull, är ett nätverk som länkar samman kristna kvinnogrupper i hela Europa, den enda ekumeniska rörelse som på lika villkor förenar deltagare från alla olika kyrkor; från ortodoxa majoritetskyrkor till små frikyrkor. Organisationen finns i cirka 30 länder och har som uppgift att vara en gemenskap som stödjer, uppmuntrar och utbildar kvinnor. Organisationen bildades i Scweiz 1982 av Ruth Epting.

Forum består av en mängd projekt, kurser och utbildningar, konferenser och festivaler i olika länder, med möjlighet för kvinnor från alla Europas länder att mötas och dela erfarenheter. Några av Forums viktigaste programpunkter är:

• Teologi och andlighet
• Utbildning och ledarskapsträning
• Ekologi och bioetik
• Rättvisa och fred
• Mångkultur och religionsdialog

Forums hemsida www.efecw.net ger möjlighet att se närmare på verksamheten, personerna som leder arbetet och idéerna bakom.

Världsböndagen

Läs mer under rubriken Världsböndagen.

Minsta myntets gemenskap

SEK samarbetar med Minsta Myntets Gemenskap i Sverige, en böne- och offergemenskap, som startades av kristna kvinnor i Asien och bildar ett nätverk över hela jorden. Ansvarig för att insamlade medel sänds vidare till den internationella kommittén är Rode Eiderbrant.

 

 

Varför behövs följeslagare i Palestina / Israel? Läs mer här>>