Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är ett forum för kristna kvinnor i Sverige. Fokus för vår verksamhet är kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv.