Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Malmö ekumeniska kvinnoråd
– ett forum för gemenskap och utbyte mellan kvinnor i Malmö

Ordförande: Barbro Höglund
Telefon: 040-493080
E-post: essbe.hoglund@telia.com

Program våren 2017

28 januari kl 10
Kvinnofrukost
”Martin Luther – reformator”. Maya Salmon, präst, berättar för oss om reformationen.

3 mars kl 16
Världsböndagen (fredag) med Filippinerna-tema:
Har jag varit orättvis mot er?

”På uppdrag i Filippinerna – ett land med mycket glädje och smärta”
Anna Skagersten, integrationssamordnare, talar.
Vi börjar i Heliga Trefaldighetskyrkan kl 16.00 med en andakt, därefter samkväm och föredrag.

18 mars kl 10
Kvinnofrukost
Årsmöte.

22 april kl 10
Kvinnofrukost
”Mentormammor i Afrika”
Lena Wierup berättar.

20 maj kl 10
Kvinnofrukost
”Tanzania i mitt hjärta”
Anna-Kerstin Håkansson, frälsningsofficer, berättar.

» Programblad för våren 2017 kan laddas ner här (pdf)

För 100 kr/år blir du medlem i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Postgiro 60 22 22–2. (Glöm inte uppge namn och adress.)

Kvinnofrukostarna

äger rum i Heliga Trefaldighetskyrkans församlingshem, Eriksfältsgatan 1, mellan kl 10.00–12.30 till en kostnad av 40:- Anmälan till Berit Nyman, 040-13 11 36, Barbro Höglund 0760-19 69 66 eller Lisbeth Andersson 0705-66 41 48. Varmt välkommen!
Arrangemang i samarbete med studieförbundet BILDA.

För 100 kr/år blir du medlem i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Postgiro 60 22 22–2.

* * *

Medlem blir man genom att skicka in 100 kr till Sveriges Ekumeniska kvinnoråd/Malmö. Pg 602222-2 Glöm inte att uppge namn och adress.

Varmt välkomna!