Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD (UEK)

är en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK). UEK är också Uppsala Kristna Råds utskott för kvinnofrågor.

UEK vill vara ett forum för kvinnor i Uppsalas olika församlingar och
• arbeta för att kvinnor deltar fullt ut i kyrka och samhälle,
• arbeta för att kvinnor engagerar sig och ger sitt perspektiv på rättvisa, fred och skapelsens integritet,
• arbeta för att kvinnor tolkar evangeliet utifrån sitt perspektiv och delar andliga erfarenheter och upplevelser,
• arbeta för att stärka samhörigheten mellan Uppsalas kristna kvinnor,
• verka för att gudstjänster anordnas under Världsböndagen.
Medlem i UEK blir du genom att betala årsavgiften som är 150 kr/år. Detta kan göras via vårt postgiro 61 08 64-1 eller kontakt vid ett arrangemang. Då blir du också automatiskt medlem i Sveriges Ekumeniska kvinnoråd och får SEKs innehållsrika tidning ELSA, som utkommer med fyra nummer per år.

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD leds av en styrelse som representerar olika församlingar i Uppsala.

Kontakta gärna
UEKs ordförande Anna-Tora Martin tel 018-31 52 48,
e-post: anna-tora.martin@live.se

 

Uppsalas ekumeniska kvinnoråd

Ordförande: Anna Tora Martin
Telefon: 018–315248
E-post: anna-tora.martin@live.se

E-post till UEK: uppsala.ekumeniska.kvinnor@live.se

 

Våren 2017

Kvinnofrukost lördagen den 4 februari kl 10 i Missionskyrkan

Herdepojken och bönhusflickan. Ella Wolde Selassie, missionär gift med etiopiern Taye berättar om sitt liv i Etiopien och Sverige.

Världsböndagen fredag 3 mars kl 17 i St Lars kyrka, Slottsgränd 7

Har jag varit orättvis mot er? Program från Filippinerna
Kollekt till utbildningsstipendier för unga kvinnor i u-länder
Enkelt fika serveras efter gudstjänsten

Kvinnofrukost lördagen den 25 mars kl 10 i Missionskyrkan

Så ofantligt mer än en ”kvinnosakskvinna” - om Lydia Wahlström liv och hennes relevans i vår tid.

Ewa Lindqvist Hotz, forskare och generalsekreterare för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Entré och frukost 50 kr

Besök hos Sigtunastiftelsen lördagen den 13 maj

14.00 Rundvandring, 15.00 Fika, 16.00 Andakt

Deltagaravgift 50 kr exklusive resa. Anmälan senast den 29 april till Anna-Tora Martin då du också kan ange om du har behov av samåkning.

 

Årsmöte i Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd lördagen den 19 mars cirka kl. 12 i Missionskyrkan.

* * *
Ladda ner vårens hela program här>>>