Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Världsböndagen - Tema

2020
Rise! Take your mat (fred och försoning), Zimbabwe

2019
Come – everything is ready, (samhällsansvar) Slovenien

2018
All God’s creation is very good (miljöansvar), Surinam

2017
Am I being unfair to you? (ekonomisk rättvisa), Filippinerna

2016
Receive children – receive me, Kuba

2015
Jesus said to them: Do you know what I have done to you?, Bahamaöarna
(Temana fr o m  2015 har ännu inte översatts till svenska)

2014
Strömmar i öknen, Egypten

2013
Jag var främling och ni tog emot mig, Frankrike

2012
Låt rättvisan segra!
Malaysia

2011
Hur många bröd har du?
Chile

2010
Låt allt som lever och andas prisa Gud
Kamerun

2009
I Kristus är vi många lemmar men en enda kropp
Papua Nya Guinea

2008
Guds vishet ger ny insikt
Guyana

2007
United Under God's Tent
Paraguay

2006
Signs of The Times
Sydafrika

2005
Let Our Light Shine
Låt vårt ljus lysa
Polen

2004
In Faith Women Shape the Future
I tro formar kvinnor framtiden
Panama

2003
Holy Spirit, Fill Us
Helige Ande, uppfyll oss
Libanon

2002
Challenge to Reconcile
Utmaning till försoning
Rumänien

2001
Informed Prayer - Prayerful Action
Från bön till handling
Västra Samoa

2000
Talitha, kumi – Young woman, stand up
Talita koum – Lilla flicka, stig upp
Indonesien

1999
God’s Tender Touch
Guds omsorg – Guds varsamma beröring
Venezuela

1998
Who is My Neighbour
Vem är min nästa
Madagaskar

1997
Like a Seed Which Grows Into a Tree
Liksom ett frö som gror och växer upp till ett träd
Korea

1996
God Calls Us To Respond
Gud kallar oss att ta ansvar
Haiti

1995
The Earth Is a House For All People
Jorden är alla människors hem
Ghana

1994
Go, See and Act
Palestina

1993
God’s People: Instruments of Healing
Guatemala

1992
Living Wisely With Creation
Österrike, Tyskland och Schweiz