Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd, SEK, är ett forum
för kristna kvinnor i Sverige. Fokus för vår verksamhet är kyrka och samhälle ur
kvinnors perspektiv.


Senaste numret
av Elsa

ELSA är tidningen som vill spegla kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv.
Temat för nr 2 2016 är
En kvinnas värde.
Läs mer om ELSA här>

 

Här finns SEK

Postadress:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Box 14038
167 14 BROMMA

Besöksadress:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Gustavslundsvägen 18
167 51 BROMMA

Telefon: 08–453 68 04
E-post: sek@ekuc.se

Frågor/undran ang hemsidan?
Välkommen att kontakta webred!

Visdom, växt, vandring –
nordisk ekumenisk kvinnokonferens
10–13 augusti

Kvinnor från hela Norden hälsas varmt välkomna till några dagars samvaro kring Visdom, Växt, Vandring i Hólar, där Islands äldsta biskopssäte ligger.

Läs mer här: >>>


Stipendiefördelning 2016

Böndagskommittén har fördelat drygt 190 000 kr av medlen som insamlades på Världsböndagen 2016. Merparten av den svenska kollekten går till utbildningsstipendier för kvinnor i utvecklingsländerna, och 71 kvinnor i 15 länder fick del av årets kollekt. Dessutom förmedlades ett projektbidrag på 25 000 kr via den katolska hjälporganisationen Caritas till ett projekt för barn och ungdomar med funktionshinder i Kuba. Stipendieprogrammet genomförs i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer och deras samarbetspartner i olika länder.


100 år med kvinnor för fred

För 100 år sedan protesterade kvinnor i Europa mot det pågående första världskriget. I april 1915 samlades 1 000-tals kvinnor i Haag, Neder-länderna, till en manifestation mot krigets fasor. I Sverige samlades omkring 5 000 kvinnor till 343 möten över hela landet: Kvinnornas fredssöndag som genomfördes den 27 juni 1915. Cirka 90 000 anslöt sig genom en namnunderskrift till en resolution mot kriget.
Inom SEK:s Fredsbärarprojekt, 2007-2012, som handlade om att skapa fredskultur, talade vi om förebilder. Som en hyllning till dem, och till kvinnorna som för 100 år sedan engagerade sig i Kvinnornas fredssöndag, har vi lyft fram några av dem. Listan av förebilder kan bli mycket längre. Vilka tänker ni på när ni läser detta? SEK är i år 80 år. Hur arbetar vi vidare i fred och samhällsutveckling?

Den heliga Birgitta var en av många fredssträvare bland Sveriges kvinnor.


Läs mer här:
100 år med kvinnor för fred, följebrev >>>
Svenska kvinnor som fredsagenter>>>


Kreativ energi på EFECW-mötet i Grekland!

EFECW, Ecumenical Forum of European Christian Women, hade i somras för första gången i sin trettioettåriga historia förlagt General Assembly - den generalkonferens
som sammankallas vart fjärde år – till Grekland.
(Läs hela Else-Britt Löfdahls artikel om konferensen i nästa nummer av ELSA, nr 4 2014.)
Konferensen avslutades med att ett budskap som är en uppmaning till oss alla och riktmärke för EFECW:s framtida arbete. Hela budskapet finns att läsa på svenska här>>> eller på engelska och franska på EFECW:s hemsida: www.efecw.netViktig rapport om kvinnor
och ledarskap

"The leading question – Women in leadership in churches and ecumenical organisations" är en rapport om kvinnors roller på ledningsnivå i kyrkor/samfund och ekumeniska sammanhang. Den har tagits fram av Womens' Justice Group i samarbete med Ecumenical Forum of European Christian Women, och arbetet har pågått sedan 2011. Ladda ner här>>>


Skrift om kyrkorna och jämställdheten

"Mellan Lustgården och Paradiset – insikter, erfarenheter och visioner." Gjord i samarbete
mellan SEK och Sveriges Kristna Råd (SKR).
Kan beställas från SEK, tel 08-453 68 04, e-post: sek@ekuc.se. Pris 20 kr + porto.


Slutrapport från Projekt Fredsbygge

Unga kvinnor från Sverige, Israel och Palestina fick träffas i varandras länder och lära av och med varandra, med fokus på icke-våld och genustänkande i fredsarbete och konflikthantering. Utgångspunkten var resolution 1325 från FN-s säkerhetsråd som uppmanar till större delaktighet av kvinnor på dessa områden. Ladda ner och läs projektrapporten här>>>


 


 

 

 


VÄRLDSBÖNDAGEN
MARIANÄTVERKET

LOKALA RÅD
SEK finns på Facebook! Gå gärna in och gilla sidan, skriv inlägg och dela sidan med dina vänner!


Sista ansökningsdag för höstens grupper är 1 maj! Läs mer här>>>