Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

– ekumenisk vision och feministisk strategi
Seks logga

ELSA är tidningen som vill spegla kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv. Tidningen har fått sitt namn efter SEKS grundare Elsa Cedergren, född Bernadotte.
Vill du skriva en debattartikel, recension eller krönika? Kontakta redaktionen här>>

Temat för nr 4 2016 är
På spaning efter en ny människosyn.

Läs mer om ELSA här>>

I och med nummer 1/2017 av ELSA kommer e-post-
baserat nyhetsbrev, ELSA:s nyhetsbrev, att skickas ut till både till SEK:s medlemmar och andra som önskar. Nyhetsbrevet innehåller ELSA-texter som inte är av medlemsintern karaktär. Önskar du ELSA:s nyhetsbrev? Skicka ett mejl till ewa.lindqvist.hotz@ekuc.se så kommer du med på sändlistan!

KALENDARIUM


Vill du veta vad som är på gång? Klicka här>>>

 

Här finns SEK

Postadress:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Box 14038
167 14 BROMMA

Besöksadress:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Gustavslundsvägen 18
167 51 BROMMA

Telefon: 08–453 68 04
E-post: sek@ekuc.se

OBS! Under perioden 22/11 2016- 4/2 2017 är det e-postadressen som i första hand gäller för att få kontakt med oss.


HEJ OCH VÄLKOMMEN!

Sedan 1959 är Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd en rörelse som samlar kristna kvinnoorganisationer och enskilda personer över hela landet.
Tillsammans vill vi:

  *   verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund
  *   bidra till teologisk fördjupning, opinionsbildning och offentlig debatt utifrån ett kristet kvinnoperspektiv
  *   samverka med sekulära kvinnoorganisationer för att stärka kvinnors demokratiska inflytande och delaktighet i samhället
  *   främja kvinnors utbyte av idéer och erfarenheter
  *   erbjuda mötesplatser och gemenskap över samfundsgränserna
  *   anordna utbildning i aktivt ickevåld för kvinnor i världens konfliktområden

Vill du eller din organisation veta mer eller bli medlem, kontakta oss gärna! SEK
______________________________________________________________

Årskonferens i Lund 21-23 april

Utmaningar för framtiden: Ekumenik -  Feminism - Rättvisa

Huvudföreläsare: Esther Kazen, pastor i Equmeniakyrkan och initiativtagare till nätverket Kristna feminister.
För mer information och anmälan, se kalendariet
eller gå in på vår sida på Facebook där du hittar årsmötet som en event! https://www.facebook.com/svekumeniskakvinnor/?fref=ts

______________________________________________________________

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Välkommen till Örebro 31 januari till 1 februari 2017!
Läs mer här>>>

____________________________________________________________

Ewa Lindqvist Hotz,
SEKs nya generalsekreterare

Det är med förväntan och nyfikenhet som jag den 1 september 2016 börjar uppdraget som generalsekreterare för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. För mig är SEK ett sammanhang som står för en betydelsefull kvinnolinje i svensk kristenhet. Det är en inriktning som jag nu vill vara med och förvalta och vidareutveckla. Med stadig förankring i en rik historisk mylla är jag övertygad om att SEK idag kan vara ett livsmodets tecken för både kvinnor och män i en alltmer polariserande samtid.

Uppväxt i Övre Ulleruds församling i Värmland har jag efter utbildning i Karlstad, Uppsala, Lund, London och Cambridge kommit att utveckla teologisk profil i gränssnittet mellan samhällsfrågor, kultur och gudstjänstliv. Jag prästvigdes i Strängnäs 1999, och har sedan 2000 verkat i Gustaf Vasa, Sofia och Nacka församlingar i Stockholms stift. Vid sidan av dessa prästtjänster har jag engagerats som föreläsare och skribent i olika delar av svenskt kyrkoliv, och även bidragit till gudstjänster och andaktsliv i Sveriges Radio P1. Särskilt stolt är jag över att jag tillsammans med en kollega grundat och utvecklat Seglora smedja. I denna tankesmedja pågår sedan 2008 en livaktig verksamhet i skärningspunkterna mellan trons, kulturens och politikens världar.
 
Med åren har jag alltmer hämtat min inspiration från kvinnohistoriska studier. Berättelser om oförvägna personligheter ur det förflutna som Fredrika Bremer, Lydia Wahlström och Emilia Fogelklou har i mig ingjutit en känsla för den kristna trosarvets kapacitet att avslöja och bemöta dehumaniserande tendeser i samtiden och att värna medmänniskan - oavsett hennes religiösa tillhörighet. Det utifrån en sådan kvinnohistorisk mylla för mod som jag också arbetar med en doktorsavhandling i teologi utifrån Lydia Wahlströms biografi.  
 
Det var något om mig och de utgångspunkter utifrån vilka jag vill verka också som generalsekreterare för SEK. Nu ser jag fram emot att lära känna er.
 
 
Ewa Lindqvist Hotz

____________________________________________________________

Historia

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, bildas i Stockholm 1959. Det sker genom sammanslagning av Svenska missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) och Kristna kvinnors samarbetskommitté (bildad 1935). Till grund för de då antagna stadgarna låg bestämmelserna för Kristna kvinnors samarbetskommitté. Huvudsyfte: Att vara ett forum för Sveriges kristna kvinnor - för att genom utbyte av erfarenheter och tankar stärka den kristna gemenskapen men också för rådslag om aktuella frågor och aktiviteter. SEK tar ansvaret för Kvinnornas internationella böndag i Sverige. I vårt land har dagen firats sedan 1931. Läs mer här>>


100 år med kvinnor för fred

För 100 år sedan protesterade kvinnor i Europa mot det pågående första världskriget. I april 1915 samlades 1 000-tals kvinnor i Haag, Neder-länderna, till en manifestation mot krigets fasor. I Sverige samlades omkring 5 000 kvinnor till 343 möten över hela landet: Kvinnornas fredssöndag som genomfördes den 27 juni 1915. Cirka 90 000 anslöt sig genom en namnunderskrift till en resolution mot kriget.
Inom SEK:s Fredsbärarprojekt, 2007-2012, som handlade om att skapa fredskultur, talade vi om förebilder. Som en hyllning till dem, och till kvinnorna som för 100 år sedan engagerade sig i Kvinnornas fredssöndag, har vi lyft fram några av dem. Listan av förebilder kan bli mycket längre. Vilka tänker ni på när ni läser detta? SEK är i år 80 år. Hur arbetar vi vidare i fred och samhällsutveckling?

Den heliga Birgitta var en av många fredssträvare bland Sveriges kvinnor.


Läs mer här:
100 år med kvinnor för fred, följebrev >>>
Svenska kvinnor som fredsagenter>>>Viktig rapport om kvinnor
och ledarskap

"The leading question – Women in leadership in churches and ecumenical organisations" är en rapport om kvinnors roller på ledningsnivå i kyrkor/samfund och ekumeniska sammanhang. Den har tagits fram av Womens' Justice Group i samarbete med Ecumenical Forum of European Christian Women, och arbetet har pågått sedan 2011. Ladda ner här>>>


Skrift om kyrkorna och jämställdheten

"Mellan Lustgården och Paradiset – insikter, erfarenheter och visioner." Gjord i samarbete
mellan SEK och Sveriges Kristna Råd (SKR).
Kan beställas från SEK, tel 08-453 68 04, e-post: sek@ekuc.se. Pris 20 kr + porto.


 


 

 

 

VÄRLDSBÖNDAGEN

är en del av vår verksamhet. Den firas första fredagen i mars varje år över hela världen kring ett gemensamt tema.

I Sverige firas världsböndagen på ca 400 platser. Kollekten som samlas in går till stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning och projekt i utvecklingsländer.

Världsböndagen arrangeras i nära samarbete med den internationella världsböndagskommittén baserad i New York.

Vill du veta mer eller beställa material, klicka här>>>

SEK finns på Facebook! Gå gärna in och gilla sidan, skriv inlägg och dela sidan med dina vänner!


LOKALA RÅD

Göteborg

Halmstad


Jönköping


Karlskrona


Linköping


Lund


Malmö


Stockholm


Södertälje


Uppsala

 

 

 Läs mer här>>>