Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd, SEK, är ett forum
för kristna kvinnor i Sverige. Fokus för vår verksamhet är kyrka och samhälle ur
kvinnors perspektiv.


Senaste numret
av Elsa

ELSA är tidningen som vill spegla kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv.
Temat för nr 2 2016 är
En kvinnas värde.
Läs mer om ELSA här>

 

Här finns SEK

Postadress:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Box 14038
167 14 BROMMA

Besöksadress:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Gustavslundsvägen 18
167 51 BROMMA

Telefon: 08–453 68 04
E-post: sek@ekuc.se

Frågor/undran ang hemsidan?
Välkommen att kontakta webred!

Trevlig sommar!

Nu har expeditionen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd stängt för sommaren. Om det är något brådskande ärende går det bra att mejla till sek@ekuc.se eller ringa till någon
av följande personer i styrelsen:

Ordförande Carin Gardbring: 076-397 12 40
Världsböndagskommitténs ordförande Ragni Lantz: 073-670 76 61Visdom, växt, vandring –
nordisk ekumenisk kvinnokonferens
10–13 augusti

Kvinnor från hela Norden hälsas varmt välkomna till några dagars samvaro kring Visdom, Växt, Vandring i Hólar, där Islands äldsta biskopssäte ligger.

Läs mer här: >>>


Stipendiefördelning 2016

Böndagskommittén har fördelat drygt 190 000 kr av medlen som insamlades på Världsböndagen 2016. Merparten av den svenska kollekten går till utbildningsstipendier för kvinnor i utvecklingsländerna, och 71 kvinnor i 15 länder fick del av årets kollekt. Dessutom förmedlades ett projektbidrag på 25 000 kr via den katolska hjälporganisationen Caritas till ett projekt för barn och ungdomar med funktionshinder i Kuba. Stipendieprogrammet genomförs i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer och deras samarbetspartner i olika länder.


100 år med kvinnor för fred

För 100 år sedan protesterade kvinnor i Europa mot det pågående första världskriget. I april 1915 samlades 1 000-tals kvinnor i Haag, Neder-länderna, till en manifestation mot krigets fasor. I Sverige samlades omkring 5 000 kvinnor till 343 möten över hela landet: Kvinnornas fredssöndag som genomfördes den 27 juni 1915. Cirka 90 000 anslöt sig genom en namnunderskrift till en resolution mot kriget.
Inom SEK:s Fredsbärarprojekt, 2007-2012, som handlade om att skapa fredskultur, talade vi om förebilder. Som en hyllning till dem, och till kvinnorna som för 100 år sedan engagerade sig i Kvinnornas fredssöndag, har vi lyft fram några av dem. Listan av förebilder kan bli mycket längre. Vilka tänker ni på när ni läser detta? SEK är i år 80 år. Hur arbetar vi vidare i fred och samhällsutveckling?

Den heliga Birgitta var en av många fredssträvare bland Sveriges kvinnor.


Läs mer här:
100 år med kvinnor för fred, följebrev >>>
Svenska kvinnor som fredsagenter>>>


Kreativ energi på EFECW-mötet i Grekland!

EFECW, Ecumenical Forum of European Christian Women, hade i somras för första gången i sin trettioettåriga historia förlagt General Assembly - den generalkonferens
som sammankallas vart fjärde år – till Grekland.
(Läs hela Else-Britt Löfdahls artikel om konferensen i nästa nummer av ELSA, nr 4 2014.)
Konferensen avslutades med att ett budskap som är en uppmaning till oss alla och riktmärke för EFECW:s framtida arbete. Hela budskapet finns att läsa på svenska här>>> eller på engelska och franska på EFECW:s hemsida: www.efecw.netViktig rapport om kvinnor
och ledarskap

"The leading question – Women in leadership in churches and ecumenical organisations" är en rapport om kvinnors roller på ledningsnivå i kyrkor/samfund och ekumeniska sammanhang. Den har tagits fram av Womens' Justice Group i samarbete med Ecumenical Forum of European Christian Women, och arbetet har pågått sedan 2011. Ladda ner här>>>


Skrift om kyrkorna och jämställdheten

"Mellan Lustgården och Paradiset – insikter, erfarenheter och visioner." Gjord i samarbete
mellan SEK och Sveriges Kristna Råd (SKR).
Kan beställas från SEK, tel 08-453 68 04, e-post: sek@ekuc.se. Pris 20 kr + porto.


Slutrapport från Projekt Fredsbygge

Unga kvinnor från Sverige, Israel och Palestina fick träffas i varandras länder och lära av och med varandra, med fokus på icke-våld och genustänkande i fredsarbete och konflikthantering. Utgångspunkten var resolution 1325 från FN-s säkerhetsråd som uppmanar till större delaktighet av kvinnor på dessa områden. Ladda ner och läs projektrapporten här>>>


 


 

 

 


VÄRLDSBÖNDAGEN
MARIANÄTVERKET

LOKALA RÅD
SEK finns på Facebook! Gå gärna in och gilla sidan, skriv inlägg och dela sidan med dina vänner!


Sista ansökningsdag för höstens grupper är 1 maj! Läs mer här>>>