Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

sek_sign_bild

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är ett forum för kristna kvinnor i Sverige. Fokus för vår verksamhet är kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv.

Fem starka kvinnor

SEKs arbete på nationell nivå är indelat i arbetsområden som fått kvinnonamn, där fokus för arbetet på ett tydligt sätt signaleras genom namnet:

Rebella är kvinnan som bär SEKs fredsarbete, särskilt projektet Fredsbärare som stöds av Folke Bernadotteakademin sedan 2007. Här ryms SEKs arbete för ickevåld, fred, rättvisa och kvinnors roll i arbetet. SEK genomför seminarier, workshops och andra arrangemang på olika platser i Sverige; i egen regi eller tillsammans med samverkans- eller samarbetsorganisationer.

Priscilla är kvinnan som bär SEKs arbete för ledarutveckling, jämställdhet, kompetensutveckling och annat som på olika sätt stärker kvinnors möjligheter att vara aktiva inom kyrka och samhälle. SEK samarbetar särskilt med Sveriges Kristna Råd när det gäller jämställdhet.

Lydia är kvinnan som bär SEKs engagemang för olika samhällsfrågor; framför allt det påbörjade arbetet med religionsmöte och integration, men också miljöfrågor och annat. Under 2010 kommer arbetet med religionsmöte att få särskild uppmärksamhet inom SEK.

Maria är kvinnan som bär den andliga och teologiska dimensionen inom SEK. Här ryms framför allt arbete med det feministteologiska nätverket Maria. Världsböndagen räknas också hit men har en egen sida.

Elsa är kvinnan som grundade SEK och därför har fått ge namn åt organisationens medlemstidning. Här ryms SEKs arbete för organisationsutveckling, administration och kontakten med medlemmar och samverkansorganisationer,

Varje arbetsgrupp har en egen sida. Klicka på länkarna till höger för att komma till respektive arbetsgrupp för mer information om arbetet och vilka som ansvarar för det.

Världsböndagen

är ett mycket viktigt arbete inom SEK. Klicka på länken till höger för mer information om världsböndagen.

Lokala råd

Lokala ekumeniska kvinnoråd inbjuder till gemenskap i form av t ex kvinnofrukostar, firande av Världsböndagen, bibelstudier, studiebesök
m m. Lokala råd finns på 10 olika platser i Sverige. I högerspalten finns länkar till varje lokalt ekumeniskt kvinnoråd. Där finns kontaktuppgifter, information och rapporter av olika slag från varje råd. Välkommen att kontakta de lokala råden och delta i deras verksamhet!

Starta lokalt ekumeniskt kvinnoråd!

Bor du på en plats där det inte finns något lokalt ekumeniskt kvinnoråd? Då är det möjligt att starta ett! Välkommen att kontakta expeditionen så berättar vi hur det går till.