Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Fakta om
världsböndagen

• Firas första fredagen i mars varje år med gudstjänster kring ett gemensamt tema - i Sverige på cirka 400 platser

• Kollekten som samlas in går till stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning i utvecklingsländer samt projekt

• Administreras av en speciell Böndagskommitté i nära samarbete med den internationella World Day of Prayer

Folder i pdf-format med fakta om Världsböndagen
Ladda ner här>>

* * *

Stipendiefördelning 2016

Böndagskommittén har fördelat drygt 190 000 kr av medlen som insamlades på Världsböndagen 2016. Merparten av den svenska kollekten går till utbildningsstipendier för kvinnor i utvecklingsländerna, och 71 kvinnor i 15 länder fick del av årets kollekt. Dessutom förmedlades ett projektbidrag på 25 000 kr via den katolska hjälporganisationen Caritas till ett projekt för barn och ungdomar med funktionshinder i Kuba. Stipendieprogrammet genomförs i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer och deras samarbetspartner i olika länder.

* * *
Världsböndagen

***

AKTUELL INFORMATION och material att ladda ner finner du på SEKs nya webbsajt:

» www.SvEkumeniskaKvinnor.se


***

 

VÄRLDSBÖNDAGEN

Från solens uppgång till dess nedgång - samma gudstjänst firas runt hela jorden samma dygn den första fredagen i mars. Samma gudstjänst i Nya Zeeland, Australien, Asien, Afrika, Europa, Amerika ända bort till Hawaii. En syskonskara som omringar hela vår jord - i förbön för fred och kristen enhet. Böner beds på mer än 1000 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit med över 80 år – sedan 1931 – och samlas på ca 400 platser.

Varför just kvinnornas böndag?

Ett enkelt svar är att det började bland kvinnor och spontant inte minst under de senaste decennierna engagerat ständigt nya kvinnogrupper. I Sverige har man fått många bevis på vad denna gemenskap med åtföljande ansvar betytt för framför allt kvinnor i tredje världen - men faktiskt också i vårt land. Men den allt vanligare tillskriften Världsböndagen anger en vidare syftning än till en dag då just kvinnor aktiveras. Alla intresserade inbjuds vara med.

Vilka står bakom programmen?

Det är Internationella böndagskommittén som vid sina konferenser fastställer teman för närmaste femårsperiod. Teman och grundprogram är alltså samma i hela världen under Världsböndagen. Programmet ställs till dem som är ansvariga för Världsböndagen i olika länder. Varje år kommer alltså ett nytt program på engelska - som sedan översätts till olika språk och kompletteras med inhemska inslag, t.ex. i form av förslag till sånger och psalmer i anslutning till ämnet. I böndagsmaterialet ingår också bibelstudier, bakgrundsinformation om det aktuella landet samt ett material för barn.

Varje program har ett samlande tema och förslag till böneämnen utifrån aktuella behov eller bibelord. Som ett exempel kan nämnas en hälsning från en kvinnogrupp i Ghana i 1969 års program: "Det är nödvändigt för oss alla att ha frimodighetens ande i vår värld i dag. Praktiskt taget varje land är oroat i sitt innersta på grund av konflikter." Lika aktuellt idag som för drygt trettio år sedan.

Allmänt kan tanken bakom böndagen uttryckas sålunda: Med utgångspunkt i det egna landets aktuella situation ber man om förbön för egna förhållanden, påminner om bönens möjligheter, uttrycker sin tacksamhet över gemenskap över alla gränser av ras, nation och samfund genom den övergripande tron på Kristus och slutligen formuleras en vilja att genom denna dag lyfta fram och stärka den kristna enheten.

Hur organiseras arbetet i Sverige?

För översättning och distribution av material samt fördelning av medel svarar böndagskommittén inom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. För de ekumeniska gudstjänsterna, som denna dag anordnas i vårt land ansvarar lokala böndagskommittéer.

I samband med gudstjänsterna tar vi i vårt land upp en kollekt, till stipendier för unga kristna kvinnor i tredje världen för hjälp till yrkesutbildning. Stipendiaterna utses på grundval av ansökningshandlingar från de svenska missionsorganisationerna. Sedan 1958 går de i Sverige insamlade kollektmedlen till utbildningsstipendier för unga kvinnor i missionsländerna, och mer än 3000 kvinnor i Afrika, Asien och Sydamerika har fått yrkesutbildning tack vare böndagskollekterna. Dessa stipendier har varit av mycket avgörande betydelse. För några år sedan blev det också möjligt att söka pengar för projekt.

1984 var temat Levande vatten från Kristus, vårt hopp (Joh 7:37-39) då ansvarade Sverige för programmet.

* * * * *

Bilder från firandet av Världsböndagen 2017

Filadelfia i Nyköping (t.v.), foto: Birgit Karlsson.
Svenska kyrkan, Skorped (t.h.).
Klicka på bilderna för att se större bilder – öppnas i nya fönster.

____________________________________________________________

 

* * *

Bilder från den internationella världsböndags-
konferensen
i New York 2012

Världsböndagens exekutivkommittè. Ordföranden Corinna Harbig är nr 4 fr v i främre raden.

Till ny ordförande utsågs Corinna Harbig från Slovenien. Här med de nya Europa-samordnarna Emmanuelle Bauer (t v) och Laurence Gangloff.

Några av deltagarna från Asien. 104 länder var representerade vid konferensen.

Rosangela Oliveira välkomnades som ny direktor för Världsböndagen.

De svenska deltagarna i New York-konferensen.
Fr v: Ragni Lantz, Birgitta Lundqvist och Karin Halldorf.

Rapport från konferensen av Ragni Lantz kan läsas här>>>