Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

Fakta om
världsböndagen

• Firas första fredagen i mars varje år med gudstjänster kring ett gemensamt tema - i Sverige på cirka 400 platser

• Kollekten som samlas in går till stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning i utvecklingsländer samt projekt

• Administreras av en speciell Böndagskommitté i nära samarbete med den internationella World Day of Prayer

Folder i pdf-format med fakta om Världsböndagen
Ladda ner här>>

* * *

Stipendiefördelning 2016

Böndagskommittén har fördelat drygt 190 000 kr av medlen som insamlades på Världsböndagen 2016. Merparten av den svenska kollekten går till utbildningsstipendier för kvinnor i utvecklingsländerna, och 71 kvinnor i 15 länder fick del av årets kollekt. Dessutom förmedlades ett projektbidrag på 25 000 kr via den katolska hjälporganisationen Caritas till ett projekt för barn och ungdomar med funktionshinder i Kuba. Stipendieprogrammet genomförs i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer och deras samarbetspartner i olika länder.

* * *

Världsböndagen 2016
Kuba och barnen i fokus

Barnen stod i centrum, när tusentals kvinnor och män runt hela vår jord samlades fredagen den 4 mars för att fira Världsböndagen 2016. Temat var ”Ta emot barnen – ta emot mig”. Orden kommer från Jesus i Markusevangeliet och påminner oss om barns utsatthet då och nu och om utmaningen att se Jesus i alla vi möter, även de mest marginaliserade och maktlösa. 

Kvinnor i Kuba hade skrivit årets gudstjänstprogram och de skickade en hälsning inför Världsböndagen. Där stod det: 

”När vi fick denna uppgift 2012 kunde vi inte ens föreställa oss en del av det som sedan dess hänt i vårt land. Det viktigaste är att presidenterna i USA och Kuba den 17 december 2014 beslutade att börja diskutera återupprättandet av diplomatiska förbindelser mellan de båda länderna, förbindelser som varit avbrutna sedan 1960-talet. Med öppnandet av ambassader i Havanna och Washington kom möjligheter för handel, finansiella relationer, med mera…
Vi uppmanar er att fira den gudstjänst som formulerats av oss, kristna kvinnor från hela landet och olika kristna samfund och kyrkor. Som alltid hoppas vi att programmet ska berika och ge insikt om verkligheten i andra länder inom Världsböndagens gemenskap.
Vi ber till Gud att alla genom gudstjänstfirandet detta år ska känna en djupare gemenskap med vårt folk, som mitt i alla svårigheter alltid bevarat hoppet, och en kyrka som vittnat om deras trohet mot historiens och livets Herre.” 


Barnen fick som sig bör stort utrymme i böndagsgudstjänsterna fredagen den 4 mars. På många platser i vårt land medverkade barn och ungdomar i programmet. Av de många rapporter som skickats in till Böndagskommittén framgår att årets program uppskattades varmt. ”Vi upplevde texterna som vi läste som gedigna, genomtänkta och innehållsrika. De berörde oss mycket,” skriver Åsa Isheden i rapporten från Hallstavik. På flera håll, till exempel i Skövde och Gävle, kompletterades informationen från Kuba med svenska besökares personliga erfarenheter av detta land.
I Mariakyrkan i Gävle inleddes samlingen med sång av en grupp barn från Svenska kyrkans förskola Stjärnan, i Sollebrunn medverkade barnkören Tonfiskarna och i Trelleborg hjälpte konfirmander och ledare till att genomföra programmet. ”När jag tackade dem, sa de att de tyckte det var roligt och det gör vi om igen,” rapporterar Anna Kerstin Håkansson, på vars initiativ böndagsfirandet återupptagits i Trelleborg efter flera års uppehåll.
‏På de flesta orter i vårt land kombineras gudstjänsten med fika av något slag. Nytt för i år var att kvinnorna i Kuba rekommenderade att serveringen skulle komma före gudstjänsten i stället för efter. Så skedde till exempel i Kungsör (kex, ost, frukt och juice), Sala (kex och juice) och Alingsås. I Gävle och i Fosie kyrka (Malmö) serverades soppa före gudstjänsten, medan man i Östersund avnjöt kubansk ajiacosoppa med bröd och kubansk mangokaka efteråt.
Bland de föremål som enligt programmet skulle placeras på altaret efter processionen in i kyrkolokalen var en korg med rotfrukter, en viktig del av det kubanska köket. I Falköping och i Älvdalen kunde gudstjänstdeltagarna få med sig grönsakerna hem, mot betalning, förstås – ett välkommet tillskott till kollekten. Den gå som vanligt huvudsakligen till utbildningsstipendier för kvinnor i utvecklingsländerna. I slutet av april hade totalt ca 240 000 kr redovisats, vilket tyvärr är en avsevärd minskning jämfört med föregående år.
Världsböndagen 3 MARS 2017

Programmet har temat "Har jag varit orättvis mot er?" och kommer från Filippinerna.

Gudstjänstmaterial mm kan laddas ner under "VÄRLDSBÖNDAGEN/Program" >>>

VÄRLDSBÖNDAGEN

Från solens uppgång till dess nedgång - samma gudstjänst firas runt hela jorden samma dygn den första fredagen i mars. Samma gudstjänst i Nya Zeeland, Australien, Asien, Afrika, Europa, Amerika ända bort till Hawaii. En syskonskara som omringar hela vår jord - i förbön för fred och kristen enhet. Böner beds på mer än 1000 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit med över 80 år – sedan 1931 – och samlas på ca 400 platser.

Varför just kvinnornas böndag?

Ett enkelt svar är att det började bland kvinnor och spontant inte minst under de senaste decennierna engagerat ständigt nya kvinnogrupper. I Sverige har man fått många bevis på vad denna gemenskap med åtföljande ansvar betytt för framför allt kvinnor i tredje världen - men faktiskt också i vårt land. Men den allt vanligare tillskriften Världsböndagen anger en vidare syftning än till en dag då just kvinnor aktiveras. Alla intresserade inbjuds vara med.

Vilka står bakom programmen?

Det är Internationella böndagskommittén som vid sina konferenser fastställer teman för närmaste femårsperiod. Teman och grundprogram är alltså samma i hela världen under Världsböndagen. Programmet ställs till dem som är ansvariga för Världsböndagen i olika länder. Varje år kommer alltså ett nytt program på engelska - som sedan översätts till olika språk och kompletteras med inhemska inslag, t.ex. i form av förslag till sånger och psalmer i anslutning till ämnet. I böndagsmaterialet ingår också bibelstudier, bakgrundsinformation om det aktuella landet samt ett material för barn.

Varje program har ett samlande tema och förslag till böneämnen utifrån aktuella behov eller bibelord. Som ett exempel kan nämnas en hälsning från en kvinnogrupp i Ghana i 1969 års program: "Det är nödvändigt för oss alla att ha frimodighetens ande i vår värld i dag. Praktiskt taget varje land är oroat i sitt innersta på grund av konflikter." Lika aktuellt idag som för drygt trettio år sedan.

Allmänt kan tanken bakom böndagen uttryckas sålunda: Med utgångspunkt i det egna landets aktuella situation ber man om förbön för egna förhållanden, påminner om bönens möjligheter, uttrycker sin tacksamhet över gemenskap över alla gränser av ras, nation och samfund genom den övergripande tron på Kristus och slutligen formuleras en vilja att genom denna dag lyfta fram och stärka den kristna enheten.

Hur organiseras arbetet i Sverige?

För översättning och distribution av material samt fördelning av medel svarar böndagskommittén inom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. För de ekumeniska gudstjänsterna, som denna dag anordnas i vårt land ansvarar lokala böndagskommittéer.

I samband med gudstjänsterna tar vi i vårt land upp en kollekt, till stipendier för unga kristna kvinnor i tredje världen för hjälp till yrkesutbildning. Stipendiaterna utses på grundval av ansökningshandlingar från de svenska missionsorganisationerna. Sedan 1958 går de i Sverige insamlade kollektmedlen till utbildningsstipendier för unga kvinnor i missionsländerna, och mer än 3000 kvinnor i Afrika, Asien och Sydamerika har fått yrkesutbildning tack vare böndagskollekterna. Dessa stipendier har varit av mycket avgörande betydelse. För några år sedan blev det också möjligt att söka pengar för projekt.

1984 var temat Levande vatten från Kristus, vårt hopp (Joh 7:37-39) då ansvarade Sverige för programmet.

* * * * *

Från årets firande av Världsböndagen

T v: De medverkande i Sala hälsar till kvinnorna i Kuba och tackar för en inspirerande gudstjänst.
T h: Unga och äldre medverkade i gudstjänsten i Trollhättan. Foto: Katharina Klingborg

‏Världsböndagen 2017

infaller 3 mars. Programmet kommer från Filippinerna och handlar om rättvisa. Materialet skickas ut med post i slutet av november och finns då även att ladda ner från hemsidan. Skicka in namn och adress till SEK:s expedition, om du vill ha del av utskicket och inte redan finns med i registret!

____________________________________________________________

 

* * *

Bilder från den internationella världsböndags-
konferensen
i New York 2012

Världsböndagens exekutivkommittè. Ordföranden Corinna Harbig är nr 4 fr v i främre raden.

Till ny ordförande utsågs Corinna Harbig från Slovenien. Här med de nya Europa-samordnarna Emmanuelle Bauer (t v) och Laurence Gangloff.

Några av deltagarna från Asien. 104 länder var representerade vid konferensen.

Rosangela Oliveira välkomnades som ny direktor för Världsböndagen.

De svenska deltagarna i New York-konferensen.
Fr v: Ragni Lantz, Birgitta Lundqvist och Karin Halldorf.

Rapport från konferensen av Ragni Lantz kan läsas här>>>