Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Seks logga

 

Världsböndagen 3 mars 2017


Nästa Världsböndag infaller den 
3 mars 2017. Programmet är förberett av kvinnor i Filippinerna och handlar om rättvisa. Materialet läggs in på hemsidan i slutet av november 2016.

 

Världsböndagskonferens med rättvisetema

”Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström” var temat för Världsböndagens internationella konferens som hölls i New York City 10-17 juni 2012. • Bilden: De svenska deltagarna Ragni Lantz, Birgitta Lundqvist och Karin Halldorf. Läs deras rapport här>>


INFORMATION

Världsböndagen
firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars. Böner beds på mer än 1000 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit med i 74 år och samlas på ca 400 platser.

Skriv gärna och berätta
hur ni brukar fira Världsböndagen och hur ni använder programmet. Era kommentarer hjälper till att utforma den rapport som trycks i den internationella kommitténs journal och ger då en bild av hur vi firar böndagen i Sverige. Hur använder ni t ex bibelstudiet?

Hjälp oss att hålla adressregistret aktuellt. Om ni byter ansvariga för böndagen, meddela oss vem som ska ha nästa års program och vem som inte ska ha det.

TACK för Din hjälp! Gud välsigne Er som arbetar med Världsböndagen. I vår värld känns bönegemenskapen viktigare än någonsin.

Det är viktigt att KOLLEKTEN insändes före 1 april till Världsböndagen på pg 40 47 22-1

Böndagskommittén:

Ordf: Ragni Lantz, tel 08–7334378, 0736–707661
E-post ragni.lantz@gmail.com

Ledamöter:
Solveig Eriksson,  tel 08-7688985, 070-2334745
solveig1eriksson@gmail.com

Christina Hallonsten, tel 046-13 98 15, 073-841 6465 christina.hallonsten@gmail.com

Inger Jonasson, tel 08-754 5461, 072 021 7620 i.jonasson46@gmail.com

Vianka Khamis Jenan
viakha@hotmail.com

Birgitta Lundqvist, tel 019-57 30 40, 0738-042 790 birgitta.lundqvist@crossmail.se

Gunilla Olausson, tel 0739-148 214
gunilla.olausson@fralsningsarmen.se

Marita Wahlström, tel 036-169197, 073-6279161
marita.wahlstrom@telia.com

Karin Öhagen, tel 073-904 8130
karin.ohagen@svenskakyrkan.se

Kassör:
Rose Söderqvist, tel 076-239 3083
rose.soderqvist@yahoo.se

Hedersledamot:

Ann-Marie Korswing (hedersordförande) 08-590 322 50, 070–4954466
E-post: hem9808@gmail.com
ADRESS
Världsböndagen


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Box 14038
167 14 BROMMA
Besöksadress:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Ekumeniska Centret
Gustavslundsvägen 18
167 51 BROMMA
Tel 08-453 68 00, fax 08-453 68 29, e-post sek@ekuc.se

 

Informera om ert lokala firande på vår hemsida!

Mejla uppgift om var (ort och lokal) och när (exakt klockslag) firandet kommer att ske. Ange också namn och telefon eller e-post för en kontaktperson. Skicka uppgifterna så snart som möjligt, senast 24 februari till sek@ekuc.se